Vores hverdag

Marte meo 3
I Oceanet møder man nærværende, anerkendende og omsorgsfulde voksne. Vi har fokus på trivsel, gode, trygge relationer og god stemning.

Børnene har en hverdag i trygge genkendelige rammer, hvor de indgår i en fast lille gruppe med en fast voksen tilknyttet. Dette for at sikre, at alle børn bliver set, hørt og inkluderet i fællesskabet.
Vi har fokus på udvikling af afgrænsede, tematiserede læringsmiljøer, inde og ude, som stimulerer børnenes alsidige udvikling.

Vi lægger vægt på kvaliteten af voksen-barn interaktion og er i gang med at implementere Marte Meo' udviklingsstøttende elementer i vores pædagogik.. Vi har fokus på nærvær, tryghed og voksne på gulvet og i børnehøjde.