Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Forældresamarbejde

Samling 1
Sammen om barnet i Børnehuset Oceanet

Samarbejde generelt

Vi anser forældresamarbejde for at have meget stor betydning for børnenes trivsel. Det er derfor vigtigt, at personalet og forældrene er sammen om barnet. Vi lægger vægt på den daglige kontakt velvidende, at der kan være mange børn og forældre, når der bliver afleveret og hentet børn i løbet af dagen. Det er vigtigt, at I som forældre altid siger goddag og farvel, når I kommer og går. Personalet hilser også på jer og jeres børn, så vi alle ved, når vi er sammen og når vi ikke er det mere.

Samarbejde når det er svært

Når der opstår problematikker eller bekymringer for børnenes trivsel eller udvikling af både mindre eller større karakter, kontakter vi jer forældre så tidligt som muligt, så vi sammen kan finde ud af, hvad vi skal gøre ved det. Løsninger findes bedst i fælleskab. Samarbejde i situationer hvor ens barn har det svært i en periode, kan være vældig svært for mange forældre. Personalet er vant til at håndtere disse situationer og I skal som forældre hellere henvende jer en gang for meget end for lidt.

Samarbejde når man er utilfreds

Det gælder også i situationer, hvor man som forælder er utilfreds. Her er det en fordel at henvende sig til stuens personale og forlægge det for dem. Hvis man ikke synes, at det hjælper, så skal man henvende sig ledelsen, der herefter vil hjælpe, så samarbejdet kan fungerer bedst muligt til fordel for børnenes trivsel i institutionen.

Forældrebestyrelse

Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, to personalevalgte medlemmer og et antal af suppleanter. Der afholdes 6 møder om året. Bestyrelsen lægger de overordnede principper for institutionen og tager hvert andet år beslutninger omkring mad i institutionen.

Forældremøde

Der afholdes hvert år en forældremøde. Her vælges bestyrelsens medlemmer og derefter afholdes et møde med et tema, der vælges hvert år af bestyrelsen.

Individuelle forældresamtaler

I Børnehuset Oceanet kan I forvente en opstarts samtale, en samtale efter de første 3 måneder og en samtale i forbindelse med skolestart. Derudover holder vi samtaler ved behov. Det betyder, at vi holder samtaler, når enten vi eller I synes, at der er behov for, at de voksne taler sammen

Information

I Børnehuset Oceanet foregår alt information via Tabulex (forældreintra). Det vil sige, at I vil kunne se, hvad jeres børn laver, nyhedsbreve fra ledelsen, nyhedsbreve fra teams, stuer eller beskeder om opstart af temaer, sommerferieplanlægning og så videre her. Det er derfor vigtigt, at I omgående med opstart får tilmeldt jer, så det er muligt at følge med i, hvad der sker i institutionen.