Velkommen til Børnehuset Oceanet

I Oceanet møder I nærværende, anerkendende og omsorgsfulde voksne. Vi har fokus på positive relationer, trivsel og god stemning. Børnene har en hverdag i trygge genkendelige rammer, hvor de indgår i en fast lille gruppe med en fast voksen tilknyttet. Dette for at sikre, at alle børn bliver set, hørt og inkluderet i fællesskabet. Vi er i gang med at udvikle inspirerende, tematiserede og afgrænsede læringsmiljøer, inde og ude, som stimulerer børnenes alsidige udvikling og inviterer til forskellige former for aktivitet. Vores pædagogik er baseret på Marte Meo principper for udviklingsstøttende samspil og kommunikation. Vi har ansat fem uddannede Marte Meo terapeuter og er i gang med at uddanne tre nye.