Forældrebestyrelsen

Bestyrelsen består af 11 forældrevalgte medlemmer, 2 personalevalgte medlemmer og 1 - 3 suppleanter. Der afholdes årligt 4 møder

Lederen er sekretær for bestyrelsen og uden stemmeret. Bestyrelsen bliver valgt en gang om året i maj måned. Medlemmer bliver valgt for 2 årige perioder og suppleanter for 1 årige perioder.