Vi har implementeret Marte Meo udviklingsstøttende principper i vores pædagogiske praksis. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt – der er fokus på muligheder frem for begrænsninger. Metoden har fokus på samspil i almindelige dagligdags situationer og gør det muligt at få øje på barnets ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil. Metoden er et redskab til at få øje på: Hvad barnet allerede mestrer, og hvad det har brug for hjælp til. Hvad den voksne allerede gør, som er udviklingsstøttende for barnet. Hvad den voksne har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling. Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid - sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring. Desuden kan Marte Meo bruges til at få øje på de læringsprocesser, børnene er optaget af. Ved at analysere disse, får vi viden om barnets læringspotentialer og kan understøtte læringsprocesserne samt sikre den mest optimale læring. I Oceanet har vi fem uddannede Marte Meo terapeuter og to under uddannelsen.