Hvad er Marte Meo ?

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende
kommunikation.
Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen tager
udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne.
Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags
situationer gør det muligt at få øje på barnets sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin.

I analysen fokuseres på:

• Hvad kan barnet allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet/personen har brug for at lære,
• Hvad gør den voksne/hjælperen allerede, som er støttende for barnets udvikling,
• Hvad har den voksne/hjælperen brug for at få informationer om at gøre noget mere af eller
gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Informationer videregives til den voksne/hjælperen med afsæt i fastfrosne, udvalgte klip fra
videooptagelse af aktørernes egen kommunikation og med konkrete handleanvisninger, som kan
forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Marte Meo 7 elementer:

– at følge barnets opmærksomhed (jeg kan se, hvad du er optaget af), se barnets
initiativer (handling, følelsesmæssige, verbale)
– at bekræfte barnets opmærksomhedsfokus (jeg har set dig, der kommer din tur)
– afvente barnets reaktion / bekræfte
– at skabe forudsigelighed ved at sætte ord på det, der sker og skal ske
– at bekræfte det ønskede adfærd
– triangulering (at kæde sammen, gøre opmærksomme på hinanden)
– klar start og afslutning

Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er blevet kendt og udbredt i
Danmark siden 1994, og den anvendes i familier, i dagplejen, i daginstitutioner, på
døgninstitutioner, på uddannelsesinstitutioner og senest er skolen kommet til.

Læs mere om Marte Meo metoden (åbner i nyt vindue)