Reggio Emilia, natur og science

3 pædagogiske gevinster i leg med kunst og natur

Får mod på at prøve: Når børn arbejder frit med at finde deres eget udtryk i kunstneriske projekter, er der ikke noget rigtigt eller forkert. Det giver dem mod til hele tiden at kaste sig ud i nye projekter.

Træner vigtig øje-hånd-koordination: At tegne er at se. Børn trænes i at overføre det, de ser, til papiret Dermed trænes ikke bare øje-hånd-koordination og finmotorik, men også børnenes perception af verden. De får et visuelt sprog at udtrykke sig i.

Opøver evner til problemløsning: I børns søgen efter den rigtige farveblanding eller deres forsøg med at sætte materialer sammen vil de møde problemer, de skal løse. Måske er der tip at hente fra sidekammeraten, og så trænes også samarbejde om problemløsning.