Pædagogisk tilsyn

Kommunen fører pædagogisk tilsyn med alle daginstitutioner i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune fører hvert andet år anmeldt pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Derudover føres der uanmeldt tilsyn hvert andet år. Det betyder, at alle dagtilbud modtager tilsyn hvert år, jævnfør gældende lovgivning. Tilsynet omfatter både kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Det anmeldte tilsyn består af tre dele:

  1. To heldags observationsbesøg i dagtilbuddet
  2. En tilsynssamtale med ledelsen, repræsentanter fra forældrebestyrelsen og personalet 
  3. En kvalitetssamtale med Centerchef for Børn og Familier

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiske konsulent en tilsynsrapport. Du kan i tilsynsrapporten læse om det seneste pædagogiske tilsyn i dagtilbuddet.

Det uanmeldte tilsyn består af to dele:

  1. Et heldags observationsbesøg i dagtilbuddet
  2. Tilsynssamtale med ledelsen og personalet

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiske konsulent en uanmeldt tilsynsrapport. Du kan i tilsynsrapporten læse om det seneste uanmeldte pædagogiske tilsyn i dagtilbuddet.