Pædagogisk tilsyn

Kommunen fører pædagogisk tilsyn med alle daginstitutioner i Hvidovre

Hvidovre Kommune fører hvert andet år pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen, jævnfør gældende lovgivning. Tilsynet omfatter både kommunale og selvejende dagtilbud.

Tilsynet består af tre dele:

  1. Et heldagsbesøg i institutionen
  2. En tilsynsdialog med ledelsen, repræsentanter fra forældrebestyrelsen og personalet 
  3. En kvalitetssamtale med Dagtilbudschefen

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiske konsulent en tilsynsrapport og en konklusion.

I kan her læse konklusionen på det pædagogiske tilsyn i november 2021.