Velkomstfolder

Hjerteligt velkommen til Børnehuset Oceanet

Kære forældre,

 

Personalet i Børnehuset Oceanet vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til et godt samarbejde. Jeres barn skal nu tilbringe sin dagligdag her hos os, og vi glæder os til at lære jer at kende. Når I træder ind i vores børnehus, vil vi til enhver tid gøre alt for at sikre os, at I kommer til at føle jer velkomne, og som en del af vores fællesskab.

Barnets start i vuggestuen/ børnehaven er en stor og ny oplevelse for alle. Både med forventninger og måske bekymringer, og sikkert mange spørgsmål. Vi håber, denne folder kan være en hjælp, og får I nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe, maile, eller tage en snak med os. Også inden opstarten. 

 

Om Børnehuset Oceanet

Børnehuset Oceanet er en 0 - 6 års institution beliggende i det sydlige Hvidovre tæt på Frihedens Station. Vi har cirka 180-200 børn fordelt på 10 stuer og cirka 49 medarbejdere.

Stuerne er fordelt i fire mindre teams med to eller tre grupper i hvert team, der i praksis fungerer som små institutioner med både vuggestue- og børnehavegrupper. Målet er at skabe det trygge i det store og udnytte fordelene ved stordrift, samt fordelene ved de små institutioner.

Hos os kan børnene være indmeldt, fra de starter i vuggestuen/børnehaven og indtil de går i skole. De små teams arbejder tæt sammen om børnenes trivsel og sikrer gode overgange fra vuggestue til børnehave, og fra børnehave til skole. Vuggestuebørnene kender således de voksne i børnehaven, når de starter der, og børnehavebørnene kan som noget helt naturligt komme på besøg i vuggestuen lige så meget, de har brug for det. Som udgangspunkt går børnene i vuggestue og i børnehave i samme team. Dette gør vi for at sikre genkendelighed og kontinuitet i forhold til relationer, venskaber og tilknytning til voksne/børn i teamet.

Vi bor i flotte, store lokaler med masser af plads til at lege. Udenfor har vi tre legepladser, som vi deles om. Legepladserne kan deles op til leg i mindre grupper eller de kan åbnes op på større festdage. Derudover har vi en hyggelig aflukket gårdsplads, hvor vi dyrker forskellige krydderurter og grøntsager med børnene. Indenfor har vi god plads, og som noget helt særligt har vi vores egen gymnastiksal, der bruges flittigt af alle børnegrupper. Derudover har vi to projektrum, hvor der kan arbejdes i mindre grupper med kreative og sansemæssige projekter.

I Oceanet prioriterer vi højt at gøre vores hus trygt og hyggeligt så vores børn og forældre føler, at det er et rart sted at være. Vi arbejder derfor på at hele tiden udvikle kvaliteten af vores fysiske læringsmiljøer med henblik på at skabe plads til både stille og vilde lege, plads til fordybelse og fysiske udfoldelser. Kvaliteten af de fysiske læringsmiljøer indebærer et varieret miljø, der skaber mulighed for børns leg, bevægelse og fordybelse ved at invitere til forskellige former for aktivitet.

 

Fokus på relationer og fællesskab

Vi er en institution med energiske voksne, som er engageret, anerkendende og nærværende i vores interaktion med børnene. Vi brænder for vores daglige pædagogiske arbejde med børnene, hvilket kommer til udtryk i den stemning, som vi har i huset. Vi søger kontinuerligt at højne den pædagogiske faglighed gennem refleksion og nytænkning af vores pædagogiske praksis. Vi vægter et tæt forældresamarbejde, som er med til at skabe sammenhæng mellem institutionen og barnets hjem.

Velfungerende samspil og relationer mellem børn og pædagogisk personale er afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er vi i Oceanet meget bevidste omkring vores rolle i samspillet med børnene, hvor nærvær, tilknytning, guidning, positive forventninger og anerkendelse af den enkelte er nøgleord i forhold til opbygning af relationerne. For at se, høre og møde det enkelte barn i en til tider travl hverdag, deler vi tit børnene i mindre grupper. Dette giver bedre proceskvalitet i form af bedre voksen-barn-kontakt og mere sensitive og opmærksomme voksne.

Vi har venskaber og fællesskaber i fokus og hjælper børnene aktivt med at kunne deltage i forskellige former for børnefællesskaber. Dette gør vi ved at selv deltage i legen og guide børnene igennem de sociale samspilsregler.

 

 

Indkøring i vuggestuen

 Når jeres barn starter i vuggestuen, starter der et helt nyt kapitel i både barnets og jeres liv. Den første tid kan være lidt svær, dels fordi, der er så mange stærke følelser involveret både hos jeres barn og hos jer, dels fordi, der er mange nye børn, voksne og rutiner, jer og jeres barn skal lære at kende.

Derfor er det vigtigt, at i bruger god tid til at starte sammen med jeres barn. Det er også vigtigt, at vi får talt sammen om forløbet og forventninger, gerne allerede inden starten.

Som nye forældre tilbydes I en samtale med den primær voksen fra barnets stue, som skal tage imod jer. Ved samtalen skal der laves klare aftaler for, hvordan indkøringen skal foregå. Personalet har en række spørgsmål, som de vil stille jer for at sikre, at de har de bedste forudsætninger for at tage godt vare på jeres barn. Vi vil meget gerne høre om jeres barns daglige rutiner, sovedyr, spisevaner o. lign. så vi kan tage hensyn til disse.

Det er vigtigt for os at jeres barn føler sig tryg i de nye omgivelser.

En typisk indkøring for et vuggestuebarn tager omkring en uges tid, hvor mor eller far er med de første dage. I løbet af ugen er barnet mere og mere ”alene” i vuggestuen, hvor vi voksne får endnu større mulighed for at lære barnet at kende og kan begynde at opbygge en tryg tilknytning.

Et eksempel på indkøringsplan på i alt 5-7 hverdage

 

  • De første 2 dage er en af jer forældre med i vuggestuen hele tiden. Den voksne signalerer ro, taler med de andre børn og voksne. Din rolige adfærd viser barnet, at her er hyggeligt og dejligt at være.
  • De næste 1-2 dage øver I jer i at vinke farvel og gå kortvarigt. Lad barnet prøve at spise alene med de andre børn og lad også barnet blive skiftet af en anden voksen.
  • De næste 1-2 dage træner I længere tids fravær. Barnet spiser leger og bliver puttet sammen med de andre børn – og bliver taget op fra søvnen af en anden voksen.

 

Det er meget individuelt, hvordan børn reagerer på at starte i institution, og derfor kan det i enkelte tilfælde være et anderledes og individuel indkøringsforløb. Vi gør det naturligvis altid i tæt dialog med jer og vi tager udgangspunkt i jeres barns tempo og behov så overgangen bliver god og tryg.

 

Øve at sige farvel                                                    

 

Det er en god idé, hvis I kan øve jer i at sige ”farvel og goddag” med barnet inden I starter i vuggestuen. Hvis du f.eks. skal en tur i byen og handle, er det en god idé at sige ”farvel, mor (eller far) kører lige ned og handler, jeg kommer igen om lidt”, vinke og køre. Far eller den anden voksen, som bliver hjemme hos barnet, kan så berolige og betrygge barnet i at mor ikke er forsvundet. Hun kommer igen!

 

Indkøring i børnehaven

For et børnehavebarn kan indkøringen ofte være kortere, men også børnehavebørn kan have brug for, at der er afsat tid til indkøringen. Hvis barnet skal flytte fra vuggestue til børnehave, står personalet for indkøringen af barnet. Vi forsøger altid at lave en glidende overgang med mange besøg i børnehaven inden børnenes opstart.

Efter den egentlige indkøring kan det være en god ide at sikre, at der er mulighed for dage kortere dage i institutionen. Da børnene har forskellige behov og reagerer forskelligt, anbefaler vi en dialog om det med stuens personale. I kan også forvente, at jeres barn er meget træt i en periode og måske reagerer ved at ville være tættere på jer. Nogle børn reagerer også ved at være mere kede af det i en periode. Det er helt naturlige reaktioner.  

 

Vi lægger meget stor vægt på at give børnene en tryg og rolig hverdag, samt at børnene følger deres egen rytme, så de fx sover når de er trætte, og spiser når de er sultne. Derfor er dialogen med jer utrolig vigtig i vores samarbejde helt fra starten. Børnene skal have tid til at lege, styrke sproget, være nysgerrige og udvikle sig i deres eget tempo.

Vores interne indkøringer er også individuelt planlagte og foregår typisk på den måde, at den primærvoksne fra vuggestuen besøger barnets nye stue sammen med barnet igennem længere tid. Forældrene bliver selvfølgelig inddraget i processen.

Når barnet er startet på den nye stue, har barnet, efter behov, mulighed for at komme på besøg hos sin gamle stue. Vi foretager individuelle vurderinger af børnenes forskellige behov. Nogle gange vælger vi at ”bytte voksne” i en periode, så barnets primærvoksen er tilknyttet den nye stue for at skabe tryghed hos barnet.

 

Hvad kendetegner pædagogikken i Børnehuset Oceanet?

 

Overordnet er vores pædagogik karakteriseret ved, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov, hvad enten det handler om omsorg, stimulering eller relationer børnene imellem. I vores børnehus evaluerer vi og udvikler løbende vores pædagogiske praksis for at skabe de bedste vilkår for at børnene:

 

- udvikler selvstændighed, robusthed og får styrket deres selvværd

- lærer at indgå i relationer og danne nære venskaber

- får plads til fordybelse

- udvikler deres kreativitet og fantasi

- deltager i udviklingsstimulerende aktiviteter

- møder omsorgsfulde og anerkendende voksne

- føler sig set, hørt og forstået

- lærer at udtrykke sine behov og følelser

- giver plads til andres holdninger og viser respekt for forskelligheder

- får udviklet et positivt selvbillede

 

Vi bruger Marte Meo, som fælles grundmetode og Marte Meo pædagogikken danner vores fælles pædagogiske tilgang. 

Læs mere om metoden og pædagogikken under "Pædagogik"