Brug af billeder

Når vi udvælger billeder til Instagram, vælges situationsbilleder, som viser en aktivitet eller en situation i overordnede træk. De børn som vises på billederne, vil typisk have ryggen til, ansigtet vendt bort eller blive vist som en gruppe. Der lægges aldrig portrætbilleder af børnene på Instagram.

Hvis barnet alligevel kan genkendes på et billede, indhenter vi skriftligt samtykke fra forældrene til, at det konkrete billede må publiceres.

Dette samtykke går ud over den generelle fototilladelse, vi indhenter fra forældre, hvor de kan vælge at sige ja eller nej til, at billeder af deres børn må vises digitalt.
 
På vores forældreintra Aula vil I også kunne finde billeder fra vores dagligdag, her lægger stuerne billeder op løbende.

Vores instagram