Nye børn

Indkøringen

Som nye forældre tilbydes I en samtale med den voksen fra barnets stue, som skal tage imod jer. Ved samtalen skal der laves klare aftaler for, hvordan indkøringen skal foregå. Personalet har en række spørgsmål, som de vil stille jer for at sikre, at de har de bedste forudsætninger for at tage godt vare på jeres barn.

En typisk indkøring for et vuggestuebarn tager en uges tid, hvor en af forældrene er med de første dage. I løbet af ugen er barnet mere og mere alene i vuggestuen. For et børnehavebarn kan indkøringen ofte være kortere, men også børnehavebørn kan have brug for, at der er afsat tid til indkøringen. Hvis barnet skal flytte fra vuggestue til børnehave, står personalet for indkøringen af barnet.

Efter den egentlige indkøring kan det være en god ide at sikre, at der er mulighed for dage i institutionen, hvor jeres barn ikke er hos os i for mange timer. I kan forvente, at jeres barn er meget træt i en periode og måske reagerer ved at ville være tættere på jer. Nogle børn reagerer også ved at være mere kede af det i en periode. Det er helt naturlige reaktioner.

Forventninger til hinanden

Det er vigtigt, at I som forældre og personalet får et godt udgangspunkt fra starten af i forhold til samarbejdet omkring jeres barn. Personalet vil gøre deres bedste for at skabe rammerne for, at jeres barn hurtigt og trygt lærer institutionen, de andre børn og de voksne at kende. Jeres vigtigste opgave som forældre i forbindelse med indkøringen er, at give personalet så mange oplysninger om jeres barn og derudover være bevidst om, at det også kan være en prøvelse for jer at skulle sige farvel til jeres barn et nyt sted måske for første gang i barnets liv, så barnet ikke oplever usikkerhed i den forbindelse