På vej i skole

Overgang til skole

Vi samarbejder med Engstrandskolen om vores kommende skolebørn. Børnene starter i SFO d. 1. maj hvert år med mindre, børnene skal gå på privatskole. I det tilfælde kan børnene gå i Oceanet indtil d. 31. juli.

I november måned holder vi forældrekonsultationer, hvor vi sammen med forældrene drøfter den kommende skolestart. Hvis forældrene eller vi har bekymringer omkring den kommende skolestart vil vi typisk ikke vente til forældrekonsultationen med at drøfte det med forældrene. Det er skoleinspektøren, der i sidste ende beslutter, om børnene er skoleklar, så vi vil i forbindelse med udskydelse af skolestarten involvere den skole, som barnet skal gå på. I forbindelse med overgangen til skolen, udfylder vi et overgangsskema, hvor vi samler oplysningerne om børnene til skolen. Dette fremlægges for forældrene og for at gøre oplysningerne til skolen så fyldig som muligt, forventer vi, at forældrene udfylder deres del.

I Oceanet lægges der stor vægt på sprogstimulation lige fra vuggestuealderen. Vi læser, laver rim og remser og synger dagligt med børnene, hvilket er med til at give børnene gode forudsætninger for at klare skolelivet godt. Ligeledes lægges der vægt på, at alle børn bliver selvhjulpne, så de kan klare sig selv i skolen.

Det sidste år inden skolen 

Det sidste år af børnenes børnehavetid, laver vi grupper med de store børn, hvor vi målretter indsatsen for at give dem det sidste med på vejen. Indsatsen handler ikke om at lave skole i børnehaven, men mere om at se på den aktuelle gruppe og fx øve at vente på tur, klippe, sige noget i større grupper, ud og se noget kulturelt m. m.

Vi forventer, at forældrene i forbindelse med overgangen bidrager med opbakning til børnenes selvstændighed, og sammen med personalet sikrer skolen vigtige oplysninger om børnene.

I perioden op til skolestart besøger vi Engstrandskolen og skolen besøger os. Besøgene inkluderer alle børn, selvom børnene skal gå på en anden skole.